Opis

Teologija posvećnog života (dalje TPŽ) je studij inicijalne i permanentne formacije kroz sustavno istraživanje biblijsko-teoloških osnova posvećenog života, vodeći računa o povijesno-kulturalnim, psiho-sociološkim i pravnim aspektima s obzirom na uvjete u kojima se odvija pastoralna aktivnost Crkve i posvećenih osoba.

Studij je utemeljila „Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa“ na poticaj „Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica.“ S radom je započeo 2013. godine.

Program

Cjeloviti program TPŽ održava se jednog vikenda (petak i subota) u mjesecu, tijekom dvije akademske godine. Sveukupno 14 vikenda. Jedan nastavni vikend sadrži 12 školskih sati: petak: od 16: 30 do 20: 15; subota: prijepodne od 8: 15 do 12: 00; poslijepodne od 14: 00 do 17: 45.

Polaznici

Upisati može svaka osoba sa srednjom stručnom spremom otvorena osobnoj izgradnji.

Upisi

Potrebno se predbilježiti kod Voditelja programa na naznačene telefonske brojeve ili e-poštu (nalaze se na poleđini) a završni upis predbilježenih biti će: 1. 2. i 3. listopada 2013, od 18 do 20 sati u Duhovnom centru sv. Ivan od Križa, Česmičkoga 1, Zagreb.

Diploma

Cjeloviti studij završava se diplomom o uspješno svladanom dvogodišnjem programu. Za diplomu se traži:

  • Pohađanje predmeta i praktičnih vježbi.
  • Uspješno položeni ispiti.
  • Završna radnja.
© Sva prava pridržana - TPŽ