Ljudska zrelost u posvećenom životu

Nositelj predmeta: Mijo Nikić
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽH1
Predavanja: 8 sati

Kolegij će pokriti temeljne predispozicije ljudskog razvoja ka zrelosti s psihološkog stajališta, polazeći od nekih koncepata kao što su samopoimanje, samopoštovanje, motivacija, kognitivni i emocionalni razvoj te razvoj sposobnosti i talenata, itd. Nakon  toga, slijedi elaboracija ciljeva ljudske zrelosti za posvećene osobe, u analizi suvremene kulture i redovničkih zajednica. Razmatrati će se poteškoće ljudske zrelosti u suvremenim redovničkim zajednicama, te četiri tipa psiholoških poteškoća, zbog kojih mladi redovnici i redovnice napuštaju svoje zajednice. Ovaj kolegij će ukazati na prednosti i poteškoće posvećenog života u postizanju zrelosti. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni, uz obvezno pročitanu sljedeću literaturu.

Literatura
  1. Jurišić, P. (1995). Kršćanski odgoj i ljudska zrelost, Crkva u svijetu, 3, 285-295.
  2. Fuček, I.(1991). Ljudska, kršćanska i svećenička zrelost, Obnovljeni život, 46, 60-69.
  3. Budak T. Evolucija emotivne zrelosti: www.tomislavbudak.com/hr/temeljni/evolucija-emotivne-z; Arbuckle, G. (2000). Strategies for growth in religious life. Alba- House – New York.
  4. Bartruff, B. (2000). Become the person, you are meant to be. Pauline Publsihers, India
  5. Cozzens D. (2000). The changing face of the Pristhood, Liturgical Press, Collgville, Minnesota.
  6. Unione Superiori Generali –USG (2006). Promoting perseverance in the Consecrated life. LITOS, Roma
© Sva prava pridržana - TPŽ