Teologija životnih staleža prema Von Balthasaru

Nositelj predmeta: Ivica Raguž
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT5
Predavanja: 6 sati

Predmet se bavi teologijom životnih staleža prema Hansu Ursu von Balthasaru. Radi se o Balthasarovu razumijevanju laičkoga, redovničkoga i svećeničkoga stalaža, njihovoj posebnosti, razlikovanju te ulozi za život Crkve i u svijetu. Biti će govora i o drugim temama: kršćansko shvaćanje žene, uloga celibata itd.

Literatura
  1. Hans Urs von Balthasar, Za Boga pripravan život, Zagreb, 2010.
  2. Hans Urs von Balthasar, Pojašnjenja, Zagreb, 2005.
  3. Hans Urs von Balthasar, Nova pojašnjenja, Zagreb, 2005.
  4. Ivica Raguž (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Zagreb, 2007.
© Sva prava pridržana - TPŽ