Aktualni izazovi za redovništvo

Nositelj predmeta: Vinko Mamić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP5
Predavanja: 6 sati
Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ