Redovništvo u postmoderni

Nositelj predmeta: Ivan Koprek
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽP3
Predavanja: 8 sati

Očito je da je u širem smislu “postmoderna” novi stil razmišljanja, koji se najočitije pokazuje kroz krizu duhovnosti, posebno prepoznatljivu u relativiziranom shvaćanju istine i morala. “Postmoderna” zagovara prolaznost, nepostojanost i naročito poželjnost… Razonoda je iznad dužnosti, a sloboda iznad solidarnosti… Kolegij nudi odgovore na izazove postmoderne za redovništvo, te tumači: kako bi trebalo shvaćati redovničke zavjete? Predviđen je kao predavanja (powerpoint-prezentacije) uz aktivnu raspavu. Ispit: pismeni i/ili usmeni.

Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ