Evanđeoski savjeti u Svetom pismu

Nositelj predmeta: Domagoj Runje
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽB2
Predavanja: 8 sati

Predmet okvirno obrađuje svetopisamske tekstove, a napose tekstove evanđeljâ koji se odnose na evanđeoske savjete.  U užem smislu, predstavljaju se dometi egzegetskih istraživanja u Mt 19,12; Mt 19,21 i Mt 20,26 u njihovu kontekstu i u odnosu s paralelnim mjestima u ostalim evanđeljima. Također se tumače starozavjetni i ostali novozavjetni tekstovi koji predstavljaju podlogu i kasnije tumačenje ovih savjeta. Dobiva se kompetencija  stručnog znanja iz biblijske teologije evanđeoskih savjeta. Nastava se provodi putem predavanja i upoznavanja s literaturom, a ispit je usmeni

Literatura
  1. Joachim Gnilka, Teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 1999.
  2. Marijan Vugdelija, Čovjek i njegovo dostojanstvo u svjetlu Biblije i kršćanske teologije, Split, 2000.
  3. Mato Zovkić, Isus u Evanđelju po Luki, Sarajevo, 2002.
© Sva prava pridržana - TPŽ