Darko Tepert

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Evanđeoski savjeti u Svetom pismu 
Kontakt: [email protected]

Zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, adresa: Vlaška 38, Zagreb.

CV Nastavnika

Rođen je 15. srpnja 1970. u Sisku. Od 1993. do 1996. studira filozofiju i teologiju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Studij nastavlja na jeruzalemskom studiju teologije Papinskoga sveučilišta Antonianum, gdje diplomira 1999. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti i arheologije na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije u Jeruzalemu Papinskog sveučilišta Antonianum. Naslov magistra biblijskih znanosti i arheologije postiže 2002. godine obranivši magistarski rad: “Petoknjižje u Lukinu evanđelju djetinjstva”. Upisuje doktorat na istom fakultetu i brani doktorsku tezu 14. lipnja 2008. Naslov teze glasi “Mojsijev zakon u Lukinu evanđelju i Djelima apostolskim”. Zaposlen je na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.

Izabrani radovi
  1. “Citati Petoknjižja i aluzije na njega u Lk 2”, u: M. Josipović – B. Odobašić – F. Topić, U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, Sarajevo 2007., 215-233.
  2. “Implicitni navodi Petoknjižja u Lk 1-2”, u: M. Cifrak – N. Hohnjec (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga rada, Zagreb 2007., 401-413.

  3. “Glagol ‘vjerovati’ u Iv 3,1-21”, u: M. Cifrak (ur.), O kraljevstvu nebeskom novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, Zagreb 2001., 157-177.
  4. La legge di Mosè nell’opera lucana (Pars dissertationis), Thesis ad Doctoratum 5, Jerusalem 2009.
  5. “Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna, vremenska ili prostorna promjena? (Heb 7, 22)”, u: Bogoslovska smotra, 80 (2010.) 1, 157-166.
  6. “Etika vlasti u deuteronomističkoj povijesti”, Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 3, 679-693.
  7. “Starozavjetna teologija žrtve i ideja mučeništva”, u: Dražen Živić (ur.), Victor quia victima. Nada za Hrvatsku (Zbornici, 41), Zagreb – Vukovar, 2012., 67-81.
  8. “Isus iz Nazareta i Tora”, u: Josip Blažević (ur.), 25 godina duha Asiza. Zbornik radova Tjedna međureligijskog dijaloga, Zagreb, 21.-27. listopada 2011., Zagreb, 2012., 119-126.

© Sva prava pridržana - TPŽ