Osjećaji u duhovnom životu

Nositelj predmeta: Boris Vidović
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽH2
Predavanja: 6 sati

Predmet Osjećaji u duhovnom životu upoznat će studente sa zakonitostima emocionalnog doživljavanja kao jednoj od temeljnih komponenti ljudskog života, te na koji načinin osjećaji utječu na čovjekovo doživljavanje, ponašanje, odnose s drugima i odnos sa samim sobom. U svjetlu kršćanskog poziva na svetost, posebno će se obratiti pozornost na ulogu osjećaja u duhovnom životu, te na koji način osjećaji utječu na doživljavanje odnosa s Bogom. Time će se studenti osposobiti za razumijevanje vlastitih osjećaja, kako bi ih mogli slobodno živjeti u duhu svoga poziva. Nastava će se izvoditi putem predavanja a ispit će biti usmeni, na temelju pročitane literature.

Literatura
  1. Ketih Oatley, Jennifer M. Jenkins, Razumijevanje emocija, Jastrebarsko, 2007
  2. Benedict J. Groeschel, Izlazak iz tame, Split, 2005
  3. Marshall B. Rosenberg, Nenasilna komunikacija, Osijek, 2006
  4. Zoran Milivojević, Emocije, Zagreb, 2010.
© Sva prava pridržana - TPŽ