Predmeti

Teologija životnih staleža prema Von Balthasaru

Nositelj predmeta: Ivica Raguž
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT5
Predavanja: 6 sati

Predmet se bavi teologijom životnih staleža prema Hansu Ursu von Balthasaru. Radi se o Balthasarovu razumijevanju laičkoga, redovničkoga i svećeničkoga stalaža, njihovoj posebnosti, razlikovanju te ulozi za život Crkve i u svijetu. Biti će govora i o drugim temama: kršćansko shvaćanje žene, uloga celibata itd.

Literatura
  1. Hans Urs von Balthasar, Za Boga pripravan život, Zagreb, 2010.
  2. Hans Urs von Balthasar, Pojašnjenja, Zagreb, 2005.
  3. Hans Urs von Balthasar, Nova pojašnjenja, Zagreb, 2005.
  4. Ivica Raguž (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Zagreb, 2007.

Povijest posvećenog života

Nositelj predmeta: Slavko Slišković
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽP2
Predavanja: 6 sati
Literatura

Monaštvo u otačkom razdoblju

Nositelj predmeta: Dominik Magdalenić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽP1
Predavanja: 6 sati
Literatura

Umijeće komuniciranja

Nositelj predmeta:
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP4
Predavanja: 8 sati

Cilj predmeta je stjecanje kompetencija u temeljnim komunikacijskim vještinama, značajnima za kvalitetno komuniciranje u nizu socijalnih situacija – općenitih ili usmjerenih na određenu situaciju.

Sadržaj: Oblici komuniciranja. Uspostavljanje kvalitetnog komunikacijskog odnosa. Aktivno slušanje. Komunikacijske prepreke. Postavljanje cilja i strategija djelovanja. Diltsova shema funkcioniranja. Hijerarhija vrijednosti. Meta model – lingvistički pristup u razumijevanju poruke. Timski rad. Rješavanje konflikta. Nastava će se odvijati na sljedeći način: teorijski prikaz određenog sadržaja i demonstracija određenih vještina. Ispit je usmeni.

Literatura
  1. polaznici će dobiti handout sadržaja predavanja, koji je osnovni okvir za učenje i ispit.
  2. Dodatna literatura će biti dogovorena na predavanju.
  3. Nema klasičnog udžbenika koji bih preporučila, većina je namijenjena ciljanoj populaciji (npr. menadžeri i sl.).
© Sva prava pridržana - TPŽ