Nastavno osoblje

Jasna Mijatović

Franjo Podgorelec

Jure Zečević

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Posvećeni život u istočnim crkvama
Kontakt: [email protected]
tel: 01/4500 500

mob: +385998777758

Zaposlen: na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

Rođen je 21. kolovoza 1958. godine u Gornjem Zoviku (BiH). Osnovnu školu završio je u Drenovcima 1972. godine, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1976. godine. Teologiju je studirao u Zagrebu i Beču, gdje 1984. godine postiže magisterij iz duhovne teologije i 1989. godine doktorat iz ekumenske teologije. Prve redovničke zavjete polaže 1981. godine u Redu bosonogih karmelićana (OCD), a za svećenika je zaređen 1985. godine. U Redu obnaša dužnosti: prior Karmelićanskoga samostana Gospe od Karmela u Splitu (1987.-1993.); župnik župe Kamen u Splitu (1990.-1993.); provincijalni savjetnik (1993.-1996., 2002.-2008. te od 2017.); savjetnik u karmelićanskom samostanu u Remetama (1993.-2005.. i 2008.-2017.); prefekt studija (1996.-2011.); tajnik Provincije (1996.-1999., 2008.-2011.); član „odgojne skupine“ (1993.-2017.); provincijalni delegat za klauzurne karmelićanke (1999.-2010. i 2013.-2014.); duhovni asistent Udruge samostana Bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj i BiH (2002.-2015.); duhovni asistent Zajednice karmelskih laika BSI (2005.-2009.) itd. Predstojnik je Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Juraj Križanić KBF-a (2000.-2017.); pročelnik Katedre za ekumensku teologiju (2000.-2017.); voditelj specijalizacije u ekumenskoj teologiji na poslijediplomskom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2017.); član Vijeća Sustavnog studija duhovnosti (2006.-2017.); član Povjerenstva za nagrađivanje studenata Sustavnog studija duhovnosti u Zagrebu (2006.-2017.); tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog (1997.-2017.); predsjedatelj Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj (1998.-2017.); koordinator Susreta visokih predstavnika vjerskih zajednica u RH (2001.-2017.); član Hrvatskog biblijskog društva (1999.-2017.); član »Europskog društva za katoličku teologiju« (2006.-2017.); tajnik međunarodnoga znanstvenog Simpozija profesora teologije (1999.-2008.); izvršni urednik časopisa „Poslušni Duhu“ Instituta za ekumensku teologiju i dijalog (2012.-2016.); član međunarodnog uredničkog savjeta revije „Edinost in dialog“ Instituta za ekumensku teologiju i međureligijski dijalog pri Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2014.- 2017.); urednik Karmelskog vjesnika (1996.-1999.; 2008.-2011.); član uredništva časopisa „Otac Gerard“ (2009.-2012.); član uredništva (2004.-2016.), izvršni urednik (2010.-2011.) te glavni urednik (2011.-2016.) Karmelskih izdanja; sudjelovao u međunarodnom istraživačkom projektu Aufbruch“; nagrađen nagradom „Bischof DDr. Stefan Laszló – Preis“ (1990.); dodijeljeno mu je Priznanje Udruge za vjerske slobode „za naročiti doprinos promicanju pravednosti, mira, jedinstva i vjerske slobode u našem društvu“ (2007.) itd.

toggle]

Izabrani radovi

1. Dragulji Karmela. Kratki životopisi karmelskih svetaca i blaženika (autori: J. Zečević i T. Kalinić), Zagreb 2015;

2. Brat Lovro od Uskrsnuća – uzor života u nazočnosti Božjoj, Vrelo života (Sarajevo), 2/1990, str. 131-139;

3. Biblijski i teološko-duhovni vid rada, u Crkva u svijetu, 4/2007, str. 567-558;

4. Svjedočiti zajedništvo s Kristom i međusobno, u Posvećeni život, 10/2001, str. 11-22;

5. Uvodni komentar za knjigu “Bog nadohvat duše”, Zagreb ¹1982., ²1984., i ³1988., str. 7-28;

6. O potrebi molitve u obitelji, Vrelo života (Sarajevo), br. 3/1990, str. 171-176;

7. Pomirenje i ekumenizam u kontekstu krize civilizacije, Bogoslovska smotra, br. 2-3/1997, str. 359-373;

8. Lik i djelo službenice Božje Marije Petković s ekumenskog motrišta, u: Marija Propetog Isusa Petković, službenica Božja, Zagreb 1996, str. 102-127 (Zbornik).

Dominik Magdalenić

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Monaštvo u otačkom razdoblju
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen je 31. kolovoza 1973. u Čakovcu. Nakon osnovne škole koju je pohađao u Belici,  ušao je u sjemenište i 1992. završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završava 1998. godine na KBF-u u Zagrebu i iste godine odlazi u Rim na specijalizaciju iz patrologie na institut »Augustinianum«. Za svećenika zaređen 1999. godine. Magistrirao je 2002. godine i trenutno završava doktorat iz Patrologije. Od 2006. godine konventualan je u Duhvnom centru »Karmel – Sv. Ilije«, na Buškom jezeru u svojstvu Priora.

Vinko Mamić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Poziv na svetost u Svetom pismu
Aktualni izazovi za redovništvo
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen 21. 01. 1963. u Novom Sadu, Srbija. Godine 1977. završio osnovnu školu u Petrovaradinu, a potom još dva razreda srednje škole u Novom Sadu. Zatim upisuje srednju elektrotehničku školu »Nikola Tesla«, smjer telekomunikacije, koju je završio 1981. Slijedeće godine upisao elektrotehnički fakultet u Novom Sadu.  Godine 1986. stupio u Red karmelićana i odmah potom upisao studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pod vodstvom dr. Zvonimira Izidora Hermana diplomirao 1993. s temom »Lk 10, 42 u novijoj egzegezi«. Rad je izabran za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 1993./1994. i objavljen je pod istim naslovom u Bogoslovska smotra 1995., 117-127. Za svećenika zaređen 1993. godine. Magistrirao 2001. na Papinskom biblijskom institutu »Biblicum« u Rimu. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu »Gregoriana«. Od akademske godine 2002./2003. do 2005./2006. predavao Mariologiju na Papinskom Fakultetu i Institutu za duhovnost »Teresianum« u Rimu.  U svibnju 2008. izabran za provincijala Hrvatske karmelske provincije. Svake godine u ljetnim mjesecima u različitim gradovima SAD-a održava stručne konferencije, predavanja i seminare iz područja Svetog Pisma i duhovnosti.

Ivona Zgrabljić

Titula: dipl. oec.
Predmete koje predaje: Dinamika grupe
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođena 11. 03. 1981, u Zagrebu. Nakon završenog ekonomskog fakulteta, karijeru započinje pokretanjem projekta PROSPEKTA programa edukacije i zapošljavanja mladih u okviru kojeg se specijalizira u području identificiranja talenata i razvoja karijere. Nakon pet godina iskustva u radu s mladima te mnosštva održanih edukacija, osniva tvrtku EDUKATOR KREATOR, specijaliziranu za vodjenje odjela ljudskih resursa za mala i srednja poduzeća, što uključuje uvodjenje raznih sustava, poput sustava nagradjivanja, mjerila uspješnosti, opisa radnih mjesta te intenzivan rad sa zaposlenicima kroz treninge, savjetovanje, coaching i medijacije. Posao voditelja ljudskih resursa omogućuje joj direktan uvid u problematike s kojima se susreću vlasnici, voditelji timova i zaposlenici, te obilje konkretnog iskustva u radu s ljudima. Osim kao voditelj ljudskih resursa za mala poduzeća, vanjski je trener za tvrtku Gentis te vodi treninge na timu vodjenja, timskog rada, komunikacije, upravljanja konfliktima, upravljanja promjenama za koorporacije poput VIPnet-a, Zagrebačke banke, PLIVE itd. Takodjer, jedna je od osnivačica udruge Put do uspjeha u okviru koje vodi treninge i projekte za mlade, te osobe s invaliditetom. Kao trener, svoj doprinos je dala i Katoličkoj crkvi, pa je tako sudjelovala u pripremi animatora za „Duhovnu obnovu mladih na Malom Lošinju“ te je održala nekoliko predavanja na temu razvoja karijere i talenata u suradnji s vlč. Domagojem Matoševićem, tadašnjim nadbiskupskim povjerenikom za pastoral mladih.

 

Dodatna doškolovanja:

EQUIP Leadership™ Million Leaders - Leadership training process (2011 – 2013)

SDI® – Strength Deployment Inventory®Certificirani trener (2011)

The Coaching Academy LondonThe certificate in personal coaching (2010)

The William Glasser Institute„Reality therapy and theory of choice“ (2007 – 2010)

Franklin Covey – 4 DISCIPLINES of execution – alat za upravljanje ciljevima organizacije

Boris Vidović

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Osjećaji u duhovnom životu
CV Nastavnika

Rodio se 28. veljače 1972. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Sarajevu je završio osnovnu i srednju elektrotehničku školu. U Zagrebu je 1992. upisao Filozofski fakultet Družbe Isusove, a 1996. je otišao u Grottaferratu u blizini Rima, gdje je upoznao duhovnost Pokreta fokolara (Djelo Marijino). Po povratku iz Italije, 1997. nastavio je studij teologije na Teologiji u Splitu. Godine 1998. diplomira na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a 2000. diplomira teologiju na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu. Iste godine je zaređen za svećenika, nakon čega je upućen na službu pastoralnog vikara u župi sv. Spasa na Mejašima u Splitu. Tu službu obavlja do 2002. g. kada odlazi u Rim na studij psihologije na Papinskom sveučilištu Salesiana (Università Pontificia Salesiana). Godine 2007. je magistrirao s radom: Doprinos logoterapije kognitivno-biheviorističkoj terapiji u liječenu PTSP-a, i stekao naslov magistra psihologije. Od 2007. predaje na KBF-u u Splitu, a 2008. upisao je doktorat na Papinskom sveučilištu Salesiana u Rimu, istražujući na području Logoterapije i PTSP-a.

Mijo Nikić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Ljudska zrelost u posvećenom životu
CV Nastavnika

Rodio se 18. 02. 1953. u Gornjem Zoviku, općina Brčko, BiH. Osnovnu školu je počeo u G. Zoviku, a nastavio u Zagrebu, gdje je također završio klasičnu gimnaziju. Isusovački novicijat započeo je 1973. godine, a studij filozofije završio 1977. Od 1977. do 1980. studirao je teologiju na Filozofsko-teološkom Institutu D. I. Zaređen je za svećenika 1980. Na Papinskom sveučilištu Gregoriana postigao je licencijat (magisterij) iz dogmatske teologije 1983. Od 1983. do 1985. obavljao je službu kapelana u Splitu. Od 1985. do 1987. bio je odgojitelj sjemeništaraca na Šalati u Zagrebu. Od 1987. do 1991. studirao je dubinsku psihologiju u Rimu, na Papinskom sveučilištu Gregoriana, gdje je postigao stupanj licencijata (magisterij). Naslov licencijatske radnje: »Psicoterapia umanistica di Carl Rogers«. Od 1991. do 1993. vršio je službu generalnog prefekta u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu. Akademske godine 1993./1994. proveo je u Bolu na otoku Braču kao duhovnik bogoslova Vrhbosanske nadbiskupije. Od 1994. do 2000. godine obavljao je dužnost duhovnika bogoslova na Filozofsko-teološkom institutu D. I. u Zagrebu, na Jordanovcu. Od 2. srpnja 2000. vrši službu superiora (poglavara) u Rezidenciji Družbe Isusove u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Doktorsku disertaciju obranio je 4. lipnja 2002. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, pod nazivom: »Slika Boga u novim religijskim pokretima: Jehovini svjedoci, Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana (mormoni), Crkva ujedinjenja (Sun Myung Moon), New Age«. Od 1992. godine predaje psihologiju, psihologiju religije i povijest religija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Na teološkom institutu DI (studij teologije) predaje eshatologiju.

Organizirao je nekoliko znanstvenih simpozija s međunarodnim sudjelovanjem kao što su: Novi religiozni pokreti (1996.), Reinkarnacija i/ili uskrsnuće (1997.), Vjera i zdravlje (2005.). Predstavljao je HBK na međunarodnim skupovima koji su raspravljali o novoj religioznosti i vjerskim sljedbama i pokretima. Obavio je stručnu redakciju Enciklopedije novih religija, (ur. Christopher Partridge), Naklada »Ljevak«, Zagreb, 2005.

Ante Vučković

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Filozofija i duhovne vježbe

 

CV Nastavnika

Rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god.

Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu.

Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La dimensione dell’ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u M. Heideggera (Zagreb, 1993.).

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 1999./2000.) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 2005. / 2006.).

U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god.

Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). Bio je u istom razdoblju pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.

Ak. god. 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu.

Bio je prodekan za znanost (2009. – 2011.).

Član je Uredničkoga vijeća časopisa Crkva u svijetu i član je znanstvenog vijeća časopisa Nova prisutnost.

Bio je član je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler, u jednom mandatu.

Dekan je Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 2011.

Ivan Platovnjak

Titula: doc. dr.
Predmete koje predaje: Duhovno vodstvo posvećenih osoba
Kontakt: [email protected]

Zaposlen na teološkom fakultetu Univerze u Ljubljani, kao docent teologije duhovnosti. Adresa Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana.

CV Nastavnika

Rodil sem se 27. maja 1963 v Celju. Leta 1989 sem bil posvečen v Mariboru in l. 1990 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V času kaplanovanja na različnih župnijah sem v letih 1992-1994 nadaljeval študij na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu. Magisterij iz teologije sem dosegel Teološki fakulteti Univerze l. 1996. Študij duhovne teologije sem nadaljeval v letih 1997-2000 na Inštitutu za duhovnost Papeške Univerze Gregoriana v Rimu, kjer sem leta 2001 obranil doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj koncilskega nauka o duhovnem vodstvu v zadnjih treh posinodalnih apostolskih spodbudah (1962-1996). Po vrniti iz Rima sem bil nekaj let spiritual v malem seminišču v Mariboru in začel predavati na Teološki fakulteti. Leta 2005 sem vstopil v Družbo Jezusovo. Po noviciatu sem postal odgovoren za Ignacijev dom duhovnosti. Sem koorinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in duhovni asistent laiških teologov.

Izabrani radovi:
 1. La direzione spirituale oggi. Rim, 2001.
 2. Izbira in formacija spirituala v luči 2. vatikanskega koncila in pokoncilskih dokumentov. Bogosl. vestn., 2006, letn. 66, št. 2, str. 293-310.
 3. Duhovno vodstvo v začetni vzgoji posvečenih oseb: s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja. Bogosl. vestn., 2007, let. 67, št. 4, str. 535-547.
 4. Duhovno vodstvo pri začetni duhovniški vzgoji. Bogosl. vestn., 2002, let. 62, št. 4, str. 573-595.
 5. Duhovno vodstvo i psihologija: suprotstavljenost ili integracija?. Obnov. život, 2008, vol. 63, br. 1, str. 47-60.
 6. Spiritual fatherhood, direction and accompaniment: mutually exclusive or supplementary terms?. Bogosl. vestn., 2008, let. 68, št. 1, str. 27-43.
 7. Osobine duhovnih pratilaca Bogu posvećenih žena : analiza istraživanja o duhovnoj pratnji posvećenih žena u Sloveniji. Obnov. život, 2010, vol. 65, br. 2, str. 189-204.

Endre Nagy

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Posvećeni život u Zakoniku kanonskog prava
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen je 29. rujna 1979. u Kovinu (Srbija). Od 1998 studira filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje 2005. diplomira. Godinu kasnije upisuje poslijediplomski studij iz crkvenog prava na Papinskom sveučilištu Lateranumu u Rimu. Naslov magistra crkvenog prava postiže 2009. Naslov magistarske radnje glasi: „Teološko-kanonski pojam posvećenog života (kan. 573)“. Iste godine, na istom Papinskom sveučilištu, upisuje doktorat, a svoju doktorsku disertaciju piše iz područja redovničkog prava, osobito se baveći Ustanovama OCD. Za svećenika Hrvatske karmelske provincije sv. o. Josipa zaređen je 17. srpnja 2005. u Skorenovcu (SRB).

Jakov Mamić

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Teologija posvećenog života
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen 10. ožujka 1944. godine u mjestu Zidine, općina Tomislavgrad. Nakon završene osnovne i srednje škole, upisuje Klasični filozofski licej u Trentu 1965. Teološki dodiplomski studij pohađa i završava u Rimu na Papinskom teološkom fakultetu “Teresianum” (1966-1970). Poslijediplomski studij pohađa na Papinskom teološkom fakultetu “Teresianum” na kojemu magistrira 1971. godine, a studij Specijalizacije iz područja duhovnog bogoslovlja upisuje i pohađa  na Institutima za duhovnost Papinskih teoloških fakulteta “Teresianum” i “Gregoriana” u Rimu. Doktorirao je 1979. godine obranom dizertacije iz područja istočne filozofije i zapadne mistike: San Giovanni della Croce e lo Zen-buddismo. Un confronto nella problematica dello  “svuotamento” interiore.  Osobito istražuje djela sv. Ivana de Yepes od Križa i duhovnih izvora dvaju velikih sustava hinduizma i budizma “Mahayana” i “Hinayana”. U Red karmelićana ulazi 1960. Novicijat završava 1962. te iste godine polaže prve redovničke zavjete. Doživotne zavjete polaže 1965.g., a za svećenika je zaređen 1971. godine. Povjeren mu je odgoj u Provinciji (1969-1975). U više navrata biran na  dužnost provincijala Hrvatske karmelske provincije sv. o. Josipa u Zagrebu, obnaša dužnost priora zajednice, odgojitelja sjemeništaraca i bogoslova u Hrvatskoj karmelskoj provinciji. Izabran je i potvrđivan za Ravnatelja  svih izdanja Hrvatske karmelske provincije; obnaša dužnost Glavnog urednika “Karmelskih izvora” u nizu “Kršćanskih klasika” Centra za koncilska istraživanja i dokumentaciju “Kršćanske sadašnjosti” kao i funkciju Glavnog urednika „Karmelskih izdanja“ (KIZ) koje je zajedno s drugom subraćom ustanovio 2004. godine. Bio je Direktor “Kršćanske sadašnjosti”. 1994. godine izabran je i potvrđen za člana Povijesne komisije za spise sl. Božjega o. Gerarda Tome Stantića, OCD., a obnaša i dužnost „porotnika“ u causi sl. Božjega oca Ante Antića. Od 1979-1986. predaje duhovno-teološke i filozofsko-religijske kolegije na Papinskom Teološkom fakultetu “Teresinaum” u Rimu. Pokreće inicijativu osnivanja i organiziranja rada Instituta za kršćansku duhovnost Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu, a 1984. Postaje prvim Predstojnikom Instituta. Zajedno s Vijećem Provincije osniva „Karmelske centre duhovnosti“ za promicanje znanstvenog i iskustvenog pristupa ovoj grani teologije. Isto tako, s Vijećem provincije osniva „Sustavni studij duhovnosti“ kao izobrazbenu ustanovu Hrvatske karmelske provincije sv. oca Josipa u Zagrebu, u trajanju od dvije godine. Izabran je za prvog Ravnatelja toga studija.

Radi na osnutku “Pokreta mladih katolika”-POMAK (1986), a 15. svibnja 1991. kardinal Kuharić imenuje ga Duhovnim asistentom pokreta. Tu dužnost obavlja do 1999. godine. Od 1990. godine obnaša dužnost Duhovnog asistenta Pax Romanae-ICMICA-Društva katoličkih intelektualaca u Hrvatskoj. Redovito sudjeluje na međunarodnim godišnjim susretima (Meeting of Ecclesiatical Assistents). Od 1995.g. član je međunarodnog društva Crkvenih asistenata ICMICA-e. Od 1990. godine član je Komisije Odbora za dodjelu državne nagrade “Ivan Filipović” Ministarstva za prosvjetu, kulturu i šport Republike Hrvatske za znanstvenu djelatnost, a od 1992. g. i Prosudbene komisije za koncepciju obrazovnog sustava Programskog savjeta Ministarstva prosvjete, kulture i športa Republike Hrvatske. Radio je na prosudbi odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske. 1996. godine izabran je za člana “Etičkog povjerenstva” KBC-Zagreb. Redovito sudjeluje u radu Povjerenstva pomažući rješavati pitanja iz nadležnosti povjerenstva, a u skladu sa svojom strukom. Od samog osnutka  privatnoga Otvorenog učilišta Phoenix (Opened Academy) član je Stručnoga vijeća učilišta i predavač “Etike profesionalnoga” na svim njegovim programskim temama (Javno komuniciranje, Politički marketing, Menadžment – poslovna ekonomija i poduzetništvo i Psihokonzalting).

Akademsku karijeru razvijao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2006. postao redoviti profesor. Umirovljen je 2009. godine. Na Sustavnom studiju duhovnosti Hrvatske karmelske provincije redovito predaje nekoliko kolegija. Objavio je mnogo izvornih znanstevnih članaka i tri znanstvene knjige, te je suautor stručnih teoloških i moralno-etičkih rječnika.

Od 1.siječnja 2011., imenovan je na dužnost Generalnog vikara Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj.

Marija Pehar

Titula: doc. dr. sc.
Predmete koje predaje: Crkveno učiteljstvo o posvećenom životu
Kontakt: [email protected]

Adresa: Fra Luje Maruna 28, Zagreb, Tel. 098/727-064

CV Nastavnika

Diplomirala na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993., a doktorirala na Katoličkom teološkom fakultetu na Sveučilištu Ludwigs-Maximilians u Münchenu (Njemačka) 2005. Od 2008. godine zaposlena na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri dogmatske teologije, te predaje kolegije Otajstvo Trojedinoga Boga i Izabrana pitanja mariologije.

Izabrani radovi:
 1. Redovnički poglavar i njegova uloga danas. Proročki i trinitarni aspekt, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2005), 90-101.;
 2. Intelektualno i duhovno u redovništvu danas, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2006), 23-35.

  Teologija tijela i spolnosti, Posvećeni život i spolnost življena u redovništvu, Posvećeni život, br. 1 i 2 (2007), 26-34.

 3. Marija – novi Abraham, Bogoslovska smotra 79 (2009.), 4, 755-784.
 4. Kristološko-teološko utemeljenje redovničkoga zajedništva na primjeru života Josipa Egipatskog, Posvećeni život, 15 (2010), 1/2, 65-77.
 5. Neki trinitarno-kristološki aspekti duhovnosti blažene Elizabete od Presvetoga Trojstva, Posvećeni život, 15 (2010), 1/2,78-91.
 6. Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi. Teodicejsko traganje kao pitanje Božjeg bića, na primjeru Moltmannovog nauka o Bogu, Bogoslovska smotra 81 (2011.), 2, 423-443.
 7. Perihoreza – stari pojam i njegova nova karijera, Obnovljeni život 66 (2011.), 2, 219-231.

Mirjana Grubišić-Ilić

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Umijeće komuniciranja

Dr. medicine, specijalist neurologije i psihijatrije, supspecijalista iz socijalne psihijatrije.

CV Nastavnika

Rođena 30. svibnja 1945. godine u Zagrebu, udata, majka dvoje djece, u mirovini.

Izobrazba i akademski stupnjevi: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 1969. god., a 1974. god. položila specijalistički ispit iz neurologije i psihijatrije. Završila je poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije, alkoholizma i drugih ovisnosti.

Znanstveni magisterij pod naslovom „Tijek i prognoza shizofrenije u mladenačkoj životnoj dobi“ obranila 1982. god., a doktorsku disertaciju pod naslovom „Socijalno psihijatrijske karakteristike alkoholičareve supruge“ 1997. god.

Tijekom radnog vijeka prošla niz dodatnih edukacija, iz kojih se izdvaja edukacija iz psihoterapije i komunikacijskih vještina.

Zaposlenje: Klinika za psihijatriju KB „Sestre milosrdnice u Zagrebu (1969-2006), Studij Kriminalistike MUP-a RH (1996 – 2003), Klinika za psihijatriju KB „Dubrava“ (2003-  2012).

Ante Crnčević

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Liturgija i posvećeni život
Kontakt: ante.crncevic@gmail.com
CV Nastavnika
Izabrani radovi:

Ivan Koprek

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Redovništvo u postmoderni
Kontakt: [email protected]

Adresa: Jordanovac 110, 10000 Zagreb; tel.: 2354-063; mob.: 098/345-754; Matični broj znanstvenika: 177315

CV Nastavnika

Rođen 1954. godine. Studirao je filozofiju i teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Magistrirao i doktorirao filozofiju u Münchenu – naslov doktorske disertacije: “Ethos und Methodos des Philosophierens.  Die moderne Orientierungskrise und ihre Therapie im Denken von Karl Jaspers“. U suradnji s prof. dr. sc. G. Penzom (Padova) i prof. dr. sc. M. Baumgartenom (Bonn) bio je koordinator tečaja „Existenzdenken“ pri IUC u Dubrovniku. Dugogodišnji urednik časopisa ”Obnovljeni život“. Predaje ne Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) te je u vremenskom razdoblju od 1995. do 2001. godine bio dekan istoga fakulteta. Od 1999. godine je glavni urednik međunarodnoga časopisa „Disputatio philosophica“. Predsjednik je Centra za poslovnu etiku pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu te Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču. Član je nekoliko društava filozofa u Europi te uredništava znanstvenih časopisa iz područja filozofije. Organizirao i aktivno sudjelovao na mnogim simpozijima u zemlji i inozemstvu. Bio je član etičkoga povjerenstva za GMO pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske te Predsjednik povjerenstva za procjenu znanstvenih projekata pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske. Akademske godine 1993.-1994. boravio je na Marquette University (USA) a u zimskom semestru 2001.-2002. na Boston Collegu (USA) – kao istraživač i predavač. Područje znanstvenoga zanimanja: etika, filozofija kulture i suvremena filozofija. Objavio je (napisao ili uredio) preko 20 znanstvenih knjiga te više destaka izvornih i stručnih znanstvenih radova u zbornicima, inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima.

Objavljene knjige:
 1. Ethos und methodos des philosophierens, St. Ottilien 1988., 235 stranica.
 2. Korak za smisao. Antropologijsko-etičke studije i eseji, Zagreb 1992., 256 stranica.
 3. Život o obitelji za godinu obitelji (ed.), Zagreb 1994., 321 stranica.
 4. Tako ćete imati mir. Filozofsko – teološka razmišljanja o miru i pravdi (ed.), Zagreb 1995., 144 stranica.
 5. Kao dio mene. Etika – krepost – prijateljstvo, Zagreb 1995., 158 stranica.
 6. Etika – priručnik jedne discipline (ed. zajedno s I. Čehok) Zagreb 1996., 331 stranica.
 7. Mala povijest etike, Zagreb 2004., 104 stranica.
 8. Priđi da možeš čuti. Etika u sjeni globalizacije i postmoderne, Zagreb 2005., 272 stranica.
 9. Budi kao bog – postani čovjek. Na tragu “kršćanskog humanizma”, Zagreb 2011., 176. stranice.

Ivica Raguž

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Teologija životnih staleža prema Von Balthasaru
Kontakt: [email protected]

Zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Osijeku, adresa: Strossmayerov trg 5, Đakovo, tel. 812-252.

CV Nastavnika

Rođen je 26. rujna 1973. u Osijeku. Od 1992. do 1994. studira filozofiju i teologiju na Teologiji u Đakovu. Teološke studije nastavlja na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje diplomira 1997. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz fundamentalne teologije na Teološkome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Jedan semestar (zimski semestar ak. god. 1997./98.) studira i u Cambridgeu (SAD) na “Weston Jesuit School of Theology”. Naslov magistra fundamentalne teologije postiže 15. lipnja 1999. Naslov magistarske radnje glasi: “Pojam uzvišenoga kod Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara”. Upisuje doktorat i brani doktorsku tezu 24. siječnja 2002., također na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Naslov teze glasi “Smisao za bogo-ljudsko. Transcendentalno-teološka rasprava o estetikama Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara”. Za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1998. u Đakovu. Od 2008. predstojnik je Katedre dogmatske teologije, a prodekan za znanost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 2008.-2010. Od 2008. godine glavni je i odgovorni urednik teološkoga časopisa “Diacovensia”, a od 2009. glavni i odgovorni urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa “Communio” (hrvatska redakcija). 2010. godine izabran je za voditelja Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu.

Izabrani radovi
 1. Credo. Meditacije o apostolskoj ispovijesti vjere, KS, Zagreb 2001.
 2. Sinn für das Gott-Menschliche. Transzendental-theologisches Gespräch zwischen den Ästhetiken von Immanuel Kant und Hans Urs von Balthasar, Echter Verlag, Würzburg, 2003.
 3. Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara (prir.), Biblioteka Diacovensia – Studije 10, Đakovo, 2007.
 4. Teološka promišljanja o knjizi “Isus iz Nazareta” Josepha Ratzingera/Bendikta XVI. (prir.), KS, Zagreb, 2008.

 5. Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega. Zbornik prigodom 65. obljetnice života Pere Aračića (prir. zajedno s Ivom Džinićem), Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2009.
 6. Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, (prir.), Služba Božja, Makarska, 2010.
 7. Šutnja – dokolica – molitva, Vesperae sapientiae christianae IV, KS, Zagreb, 2011.
 8. Sretni u nadi. Teološka razmatranja o sreći, Hrvatski institut za liturgiju, Zagreb, 2013.

Darko Tepert

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Evanđeoski savjeti u Svetom pismu 
Kontakt: [email protected]

Zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, adresa: Vlaška 38, Zagreb.

CV Nastavnika

Rođen je 15. srpnja 1970. u Sisku. Od 1993. do 1996. studira filozofiju i teologiju na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Studij nastavlja na jeruzalemskom studiju teologije Papinskoga sveučilišta Antonianum, gdje diplomira 1999. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti i arheologije na Fakultetu biblijskih znanosti i arheologije u Jeruzalemu Papinskog sveučilišta Antonianum. Naslov magistra biblijskih znanosti i arheologije postiže 2002. godine obranivši magistarski rad: “Petoknjižje u Lukinu evanđelju djetinjstva”. Upisuje doktorat na istom fakultetu i brani doktorsku tezu 14. lipnja 2008. Naslov teze glasi “Mojsijev zakon u Lukinu evanđelju i Djelima apostolskim”. Zaposlen je na Katedri Svetog pisma Starog zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu.

Izabrani radovi
 1. “Citati Petoknjižja i aluzije na njega u Lk 2”, u: M. Josipović – B. Odobašić – F. Topić, U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, Sarajevo 2007., 215-233.
 2. “Implicitni navodi Petoknjižja u Lk 1-2”, u: M. Cifrak – N. Hohnjec (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga rada, Zagreb 2007., 401-413.

 3. “Glagol ‘vjerovati’ u Iv 3,1-21”, u: M. Cifrak (ur.), O kraljevstvu nebeskom novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva, Zagreb 2001., 157-177.
 4. La legge di Mosè nell’opera lucana (Pars dissertationis), Thesis ad Doctoratum 5, Jerusalem 2009.
 5. “Bolji/uzvišeniji Savez: kvalitativna, vremenska ili prostorna promjena? (Heb 7, 22)”, u: Bogoslovska smotra, 80 (2010.) 1, 157-166.
 6. “Etika vlasti u deuteronomističkoj povijesti”, Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 3, 679-693.
 7. “Starozavjetna teologija žrtve i ideja mučeništva”, u: Dražen Živić (ur.), Victor quia victima. Nada za Hrvatsku (Zbornici, 41), Zagreb – Vukovar, 2012., 67-81.
 8. “Isus iz Nazareta i Tora”, u: Josip Blažević (ur.), 25 godina duha Asiza. Zbornik radova Tjedna međureligijskog dijaloga, Zagreb, 21.-27. listopada 2011., Zagreb, 2012., 119-126.

Dario Tokić

Titula: doc. dr. sc.
Predmete koje predaje:  

Zajednička rekreacija u posvećenom životu

 

Kontakt: [email protected]

Viši asistent pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu; adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

Rođen je 07. lipnja 1968. u Splitu od oca Ivana i majke Danice, r. Bradarić. Osnovnu školu je pohađao u Zagrebu u Krajiškoj, prva dva razreda srednje škole u OC »Nikola Tesla« u Klaićevoj, a druga dva u MIOC-u na Jordanovačkim livadama, i sve skupa završio s izvrsnim uspjehom. Prije polaska u vojsku položio je prijemni i bio upisan na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ali se poslije odsluženja vojnog roka 1987. upisao na Katolički bogoslovni fakultet istoga Sveučilišta, kao karmelićanski kandidat, čiji je punopravni član postao 1992. Fakultet je završio 1994. s izvrsnim uspjehom, i zaređen za svećenika. Za vrijeme studija od 1991. do 1993. pohađao je četiri novinarska tečaja u organizaciji Hrvatskog društva katoličkih novinara. U jesen 1994. upisao je specijalizaciju iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, i 1996. postigao licencijat (magisterij). Od 1996. do 1999. boravio je u Rimu na službi odgajatelja u »Collegio teologico internazionale S. Giovanni della Croce«, te 1997. i 1999. dva ljeta proveo u Izraelu na biblijskim studijskim boravcima. U ljeto 1998. studijski je boravio u Španjolskoj radi usavršavanja na polju duhovnosti pri »Centro internacional Teresiano-Sanjuanista« u Avili. Po povratku u domovinu obavlja različite funkcije unutar provincije (tajnik, urednik službenog glasila, magister bogoslova, provincijalni savjetnik, provincijalni ekonom). Od 1999. predaje biblijske predmete na Institutu za kršćansku duhovnost i Katehetskom Institutu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služi talijanskim, engleskim i španjolskim, a diskretno njemačkim i francuskim. Glavni urednik časopisa »Posvećeni život«, član je uredništva i povremeno surađuje u više časopisa i emisija na radiju i televiziji.

Izabrani radovi
 1. Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki, KIZ, Zagreb 2006;
 2. »Praktične smjernice za voditelje biblijskih skupina«, u: M. Cifrak (ur.), Živa je riječ Božja, HKBD i HBD, Zagreb 2003, 83-96;
 3. »Pitanja u pripravi i izvođenju biblijskog susreta«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 25-36;
 4. »Očenaš kroz šest radionica«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 111-119; 
 5. »Dva zavjeta – jedna Biblija: vježba za osobni ili skupni rad«, Biblija danas 1/2003, 15-16.; »Praktični rad s Biblijom«, Biblija danas, 4/2003, 19-21;
 6. »Izakovo žrtvovanje«, Biblija danas 1/2004, 13-15.
 7. »Napravi sam svoj ‘kanon’«, Biblija danas, 2/2004, 17-18;

© Sva prava pridržana - TPŽ