Ivan Koprek

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Redovništvo u postmoderni
Kontakt: [email protected]

Adresa: Jordanovac 110, 10000 Zagreb; tel.: 2354-063; mob.: 098/345-754; Matični broj znanstvenika: 177315

CV Nastavnika

Rođen 1954. godine. Studirao je filozofiju i teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Magistrirao i doktorirao filozofiju u Münchenu – naslov doktorske disertacije: “Ethos und Methodos des Philosophierens.  Die moderne Orientierungskrise und ihre Therapie im Denken von Karl Jaspers“. U suradnji s prof. dr. sc. G. Penzom (Padova) i prof. dr. sc. M. Baumgartenom (Bonn) bio je koordinator tečaja „Existenzdenken“ pri IUC u Dubrovniku. Dugogodišnji urednik časopisa ”Obnovljeni život“. Predaje ne Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) te je u vremenskom razdoblju od 1995. do 2001. godine bio dekan istoga fakulteta. Od 1999. godine je glavni urednik međunarodnoga časopisa „Disputatio philosophica“. Predsjednik je Centra za poslovnu etiku pri Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu te Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču. Član je nekoliko društava filozofa u Europi te uredništava znanstvenih časopisa iz područja filozofije. Organizirao i aktivno sudjelovao na mnogim simpozijima u zemlji i inozemstvu. Bio je član etičkoga povjerenstva za GMO pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske te Predsjednik povjerenstva za procjenu znanstvenih projekata pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske. Akademske godine 1993.-1994. boravio je na Marquette University (USA) a u zimskom semestru 2001.-2002. na Boston Collegu (USA) – kao istraživač i predavač. Područje znanstvenoga zanimanja: etika, filozofija kulture i suvremena filozofija. Objavio je (napisao ili uredio) preko 20 znanstvenih knjiga te više destaka izvornih i stručnih znanstvenih radova u zbornicima, inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima.

Objavljene knjige:
  1. Ethos und methodos des philosophierens, St. Ottilien 1988., 235 stranica.
  2. Korak za smisao. Antropologijsko-etičke studije i eseji, Zagreb 1992., 256 stranica.
  3. Život o obitelji za godinu obitelji (ed.), Zagreb 1994., 321 stranica.
  4. Tako ćete imati mir. Filozofsko – teološka razmišljanja o miru i pravdi (ed.), Zagreb 1995., 144 stranica.
  5. Kao dio mene. Etika – krepost – prijateljstvo, Zagreb 1995., 158 stranica.
  6. Etika – priručnik jedne discipline (ed. zajedno s I. Čehok) Zagreb 1996., 331 stranica.
  7. Mala povijest etike, Zagreb 2004., 104 stranica.
  8. Priđi da možeš čuti. Etika u sjeni globalizacije i postmoderne, Zagreb 2005., 272 stranica.
  9. Budi kao bog – postani čovjek. Na tragu “kršćanskog humanizma”, Zagreb 2011., 176. stranice.
© Sva prava pridržana - TPŽ