Vinko Mamić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Poziv na svetost u Svetom pismu
Aktualni izazovi za redovništvo
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen 21. 01. 1963. u Novom Sadu, Srbija. Godine 1977. završio osnovnu školu u Petrovaradinu, a potom još dva razreda srednje škole u Novom Sadu. Zatim upisuje srednju elektrotehničku školu »Nikola Tesla«, smjer telekomunikacije, koju je završio 1981. Slijedeće godine upisao elektrotehnički fakultet u Novom Sadu.  Godine 1986. stupio u Red karmelićana i odmah potom upisao studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Pod vodstvom dr. Zvonimira Izidora Hermana diplomirao 1993. s temom »Lk 10, 42 u novijoj egzegezi«. Rad je izabran za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 1993./1994. i objavljen je pod istim naslovom u Bogoslovska smotra 1995., 117-127. Za svećenika zaređen 1993. godine. Magistrirao 2001. na Papinskom biblijskom institutu »Biblicum« u Rimu. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu »Gregoriana«. Od akademske godine 2002./2003. do 2005./2006. predavao Mariologiju na Papinskom Fakultetu i Institutu za duhovnost »Teresianum« u Rimu.  U svibnju 2008. izabran za provincijala Hrvatske karmelske provincije. Svake godine u ljetnim mjesecima u različitim gradovima SAD-a održava stručne konferencije, predavanja i seminare iz područja Svetog Pisma i duhovnosti.

© Sva prava pridržana - TPŽ