Dominik Magdalenić

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Monaštvo u otačkom razdoblju
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođen je 31. kolovoza 1973. u Čakovcu. Nakon osnovne škole koju je pohađao u Belici,  ušao je u sjemenište i 1992. završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završava 1998. godine na KBF-u u Zagrebu i iste godine odlazi u Rim na specijalizaciju iz patrologie na institut »Augustinianum«. Za svećenika zaređen 1999. godine. Magistrirao je 2002. godine i trenutno završava doktorat iz Patrologije. Od 2006. godine konventualan je u Duhvnom centru »Karmel – Sv. Ilije«, na Buškom jezeru u svojstvu Priora.

© Sva prava pridržana - TPŽ