Predmeti 1. godine

Zajednička rekreacija u posvećenom životu

Meditativno-kontemplativna dimenzija posvećenog života

Dimenzija apostolata u posvećenom životu

Osjećaji u duhovnom životu

Nositelj predmeta: Boris Vidović
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽH2
Predavanja: 6 sati

Predmet Osjećaji u duhovnom životu upoznat će studente sa zakonitostima emocionalnog doživljavanja kao jednoj od temeljnih komponenti ljudskog života, te na koji načinin osjećaji utječu na čovjekovo doživljavanje, ponašanje, odnose s drugima i odnos sa samim sobom. U svjetlu kršćanskog poziva na svetost, posebno će se obratiti pozornost na ulogu osjećaja u duhovnom životu, te na koji način osjećaji utječu na doživljavanje odnosa s Bogom. Time će se studenti osposobiti za razumijevanje vlastitih osjećaja, kako bi ih mogli slobodno živjeti u duhu svoga poziva. Nastava će se izvoditi putem predavanja a ispit će biti usmeni, na temelju pročitane literature.

Literatura
 1. Ketih Oatley, Jennifer M. Jenkins, Razumijevanje emocija, Jastrebarsko, 2007
 2. Benedict J. Groeschel, Izlazak iz tame, Split, 2005
 3. Marshall B. Rosenberg, Nenasilna komunikacija, Osijek, 2006
 4. Zoran Milivojević, Emocije, Zagreb, 2010.

Ljudska zrelost u posvećenom životu

Nositelj predmeta: Mijo Nikić
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽH1
Predavanja: 8 sati

Kolegij će pokriti temeljne predispozicije ljudskog razvoja ka zrelosti s psihološkog stajališta, polazeći od nekih koncepata kao što su samopoimanje, samopoštovanje, motivacija, kognitivni i emocionalni razvoj te razvoj sposobnosti i talenata, itd. Nakon  toga, slijedi elaboracija ciljeva ljudske zrelosti za posvećene osobe, u analizi suvremene kulture i redovničkih zajednica. Razmatrati će se poteškoće ljudske zrelosti u suvremenim redovničkim zajednicama, te četiri tipa psiholoških poteškoća, zbog kojih mladi redovnici i redovnice napuštaju svoje zajednice. Ovaj kolegij će ukazati na prednosti i poteškoće posvećenog života u postizanju zrelosti. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni, uz obvezno pročitanu sljedeću literaturu.

Literatura
 1. Jurišić, P. (1995). Kršćanski odgoj i ljudska zrelost, Crkva u svijetu, 3, 285-295.
 2. Fuček, I.(1991). Ljudska, kršćanska i svećenička zrelost, Obnovljeni život, 46, 60-69.
 3. Budak T. Evolucija emotivne zrelosti: www.tomislavbudak.com/hr/temeljni/evolucija-emotivne-z; Arbuckle, G. (2000). Strategies for growth in religious life. Alba- House – New York.
 4. Bartruff, B. (2000). Become the person, you are meant to be. Pauline Publsihers, India
 5. Cozzens D. (2000). The changing face of the Pristhood, Liturgical Press, Collgville, Minnesota.
 6. Unione Superiori Generali –USG (2006). Promoting perseverance in the Consecrated life. LITOS, Roma

Aktualni izazovi za redovništvo

Nositelj predmeta: Vinko Mamić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP5
Predavanja: 6 sati
Literatura

Liturgija i posvećeni život

Nositelj predmeta: Domagoj Volarević
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP3
Predavanja: 8 sati

 

Literatura
[/restrict]

Poziv na svetost u Svetom pismu

Nositelj predmeta: Vinko Mamić
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽB1
Predavanja: 10 sati
Literatura

Redovništvo u postmoderni

Nositelj predmeta: Ivan Koprek
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽP3
Predavanja: 8 sati

Očito je da je u širem smislu “postmoderna” novi stil razmišljanja, koji se najočitije pokazuje kroz krizu duhovnosti, posebno prepoznatljivu u relativiziranom shvaćanju istine i morala. “Postmoderna” zagovara prolaznost, nepostojanost i naročito poželjnost… Razonoda je iznad dužnosti, a sloboda iznad solidarnosti… Kolegij nudi odgovore na izazove postmoderne za redovništvo, te tumači: kako bi trebalo shvaćati redovničke zavjete? Predviđen je kao predavanja (powerpoint-prezentacije) uz aktivnu raspavu. Ispit: pismeni i/ili usmeni.

Literatura

Evanđeoski savjeti u Svetom pismu

Nositelj predmeta: Domagoj Runje
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽB2
Predavanja: 8 sati

Predmet okvirno obrađuje svetopisamske tekstove, a napose tekstove evanđeljâ koji se odnose na evanđeoske savjete.  U užem smislu, predstavljaju se dometi egzegetskih istraživanja u Mt 19,12; Mt 19,21 i Mt 20,26 u njihovu kontekstu i u odnosu s paralelnim mjestima u ostalim evanđeljima. Također se tumače starozavjetni i ostali novozavjetni tekstovi koji predstavljaju podlogu i kasnije tumačenje ovih savjeta. Dobiva se kompetencija  stručnog znanja iz biblijske teologije evanđeoskih savjeta. Nastava se provodi putem predavanja i upoznavanja s literaturom, a ispit je usmeni

Literatura
 1. Joachim Gnilka, Teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 1999.
 2. Marijan Vugdelija, Čovjek i njegovo dostojanstvo u svjetlu Biblije i kršćanske teologije, Split, 2000.
 3. Mato Zovkić, Isus u Evanđelju po Luki, Sarajevo, 2002.

Posvećeni život u istočnim crkvama

Nositelj predmeta: Jure Zečević
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽP4
Predavanja: 6 sati
Literatura

Duhovnost psalama

Nositelj predmeta: Dario Tokić
ECTS bodova: 3
Kôd:
Predavanja: 8 sati
Literatura

Teologija životnih staleža prema Von Balthasaru

Nositelj predmeta: Ivica Raguž
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT5
Predavanja: 6 sati

Predmet se bavi teologijom životnih staleža prema Hansu Ursu von Balthasaru. Radi se o Balthasarovu razumijevanju laičkoga, redovničkoga i svećeničkoga stalaža, njihovoj posebnosti, razlikovanju te ulozi za život Crkve i u svijetu. Biti će govora i o drugim temama: kršćansko shvaćanje žene, uloga celibata itd.

Literatura
 1. Hans Urs von Balthasar, Za Boga pripravan život, Zagreb, 2010.
 2. Hans Urs von Balthasar, Pojašnjenja, Zagreb, 2005.
 3. Hans Urs von Balthasar, Nova pojašnjenja, Zagreb, 2005.
 4. Ivica Raguž (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Zagreb, 2007.

Povijest posvećenog života

Nositelj predmeta: Slavko Slišković
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽP2
Predavanja: 6 sati
Literatura

Monaštvo u otačkom razdoblju

Nositelj predmeta: Dominik Magdalenić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽP1
Predavanja: 6 sati
Literatura

Umijeće komuniciranja

Nositelj predmeta:
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP4
Predavanja: 8 sati

Cilj predmeta je stjecanje kompetencija u temeljnim komunikacijskim vještinama, značajnima za kvalitetno komuniciranje u nizu socijalnih situacija – općenitih ili usmjerenih na određenu situaciju.

Sadržaj: Oblici komuniciranja. Uspostavljanje kvalitetnog komunikacijskog odnosa. Aktivno slušanje. Komunikacijske prepreke. Postavljanje cilja i strategija djelovanja. Diltsova shema funkcioniranja. Hijerarhija vrijednosti. Meta model – lingvistički pristup u razumijevanju poruke. Timski rad. Rješavanje konflikta. Nastava će se odvijati na sljedeći način: teorijski prikaz određenog sadržaja i demonstracija određenih vještina. Ispit je usmeni.

Literatura
 1. polaznici će dobiti handout sadržaja predavanja, koji je osnovni okvir za učenje i ispit.
 2. Dodatna literatura će biti dogovorena na predavanju.
 3. Nema klasičnog udžbenika koji bih preporučila, većina je namijenjena ciljanoj populaciji (npr. menadžeri i sl.).
© Sva prava pridržana - TPŽ