Predmeti 2. godine

Marija – “Ikona” posvećenog života u Crkvi i u svijetu

Nositelj predmeta: N. Gašpar
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT4
Predavanja: 6 sati
Literatura

Teologija posvećenog života

Nositelj predmeta: Jakov Mamić
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Kolegij se bavi teološkim proučavanjem biblijskih, crkvenopravnih i crkvenodoktrinarnih temelja i dokumenata o identitetu i poslanju ustanova i osoba koje pripadaju Posvećenom životu u Katoličkoj Crkvi, i time im želi pomoći razumjeti sebe i svoje poslanje u duhu crkve, snagom karizme i potreba vremena. Osobiti naglasak stavljamo na bitne čimbenike Posvećenog života: pozvanost, posvećenost, karizmatičnost i poslanost. Naglašeno je istraživanje teološke poruke „evanđeoskih savjeta“ i njihovih teoloških, kristoloških, pneumatskih i marijanskih sastavnica.

Kompetencija: Stječe se adekvatna spoznaja i svijest o identitetu ove Bogomdane i Bogudane stvarnosti u Crkvi sa specifičnošću evangelizacijskog poslanja, snagom karizmatičnosti u ovom vremenu. Oblici provođenja: Predavanja, osobni rad i radionica.

Literatura
 1. Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, (VI. Poglavlje: Redovnici), KS 2008
 2. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.
 3. Časopis: Posvećeni Život, KVRPP; J. Mamić, „Redovi”, (Skupni rad: J. Mamić, V. Mandarić, Z. Š. Bunić) u: P. Aračić (uredio), „Jeremija, što vidiš?“  (Jr 24,3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Đakovo 2001., str. 247-275 (rad u okviru međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta „Aufbruch“
 4. J. Mamić, Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice “Vita Consecrata” Ivana Pavla II.Bogoslovska Smotra, 1(2003)137-154.
 5. V. Mandarić, Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, Bogoslovska Smotra 4 (2003) 795-811.

Filozofija i duhovne vježbe

Nositelj predmeta: Ante Vučković
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽH3
Predavanja: 8 sati

Namjera ovog predmeta je osvijetliti nastanak duhovnih vježbi u okviru filozofije u njezinim počecima u Grčkoj te pokazati kako je kasniji razvoj, preko rimskog razdoblja, srednjeg vijeka i moderne, doveo do današnjih oblika. Ukazivanjem na temeljne ljudske potrebe za oblikovanjem života i razvojem sposobnosti, njihov razvoj i promjene, namjeravamo pokazati kako odvajanje filozofije od praktičnog oblikovanja života i njezino oblikovanje kao znanosti, tako i odvajanje duhovnih vježbi iz okvira filozofije. Duhovne vježbe preuzele su jedan izvorno filozofski zadatak, a filozofija je velikim dijelom napustila pitanja praktičnog oblikovanja života. Ponovno promišljanje odnosa filozofije i duhovnih vježbi filozofiji može posvijestiti vlastite korijene, a duhovnim vježbama podariti svjetlo promišljanja o procesima koji nastaju unutar intenzivnog procesa oblikovanja života i značajnih odnosa, čemu teže duhovne vježbe.

Ispit se sastoji od pisanog rada koji je izravno vezan uz problematiku predmeta. Kompetencijama koje se stječu moguće je razumijevati svrhu i narav duhovnih vježbi, njihove povijesne prekretnice, te povezanost s filozofskim oblikovanjem života i raznolikošću motiva i izvora, iz kojih se rađa volja za vježbanjem duha.

Literatura (navedena literatura pomaže dubljem razumijevanju tematike, a literatura za ispite će biti dogovorni izbor studenta i profesora):

Literatura
 1. Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, Paris 2002.
 2. Lou Marinoff, Platon, a ne prozak!, Mozaik, Zagreb 2012.
 3. Eckart Ruschmann, Philosophische Beratung, Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1999.
 4. Ignacije Lojolski, Duhovne vježbe, Zagreb 1998.
 5. Willi Lambert, Tražiti i nalaziti Boga u svemu, Zagreb 2001.
 6. Marko Aurelije, Samomu sebi, CID, Zagreb 1996.
 7. Seneka, Dijalozi, Nova akropola, Zagreb 2007.
 8. Michel Foucault, Vladanje sobom i drugima, Antibarbarus, Zagreb 2010.

Modeli početne i permanentne formacije

Nositelj predmeta: I. Marijanović
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽPP1
Predavanja: 10 sati
Literatura

Dinamika grupe

Nositelj predmeta: I. Zgrabljić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP6
Predavanja: 6 sati

Okvirno predmet „Dinamika grupe i psihologija sukoba u grupi“ prikazat će polaznicima važnost suradnje i timskog rada, te kako kvalitetno i efikasno suradjivati u grupi. U užem smislu kroz predmet će biti obuhvaćene značajke timskog rada te važnost prihvaćanja različitosti svakog pojedinca u timu. Kako bi polaznici programa to i doživjeli, imat će priliku kroz radionicu proći  i instrument SDI®. SDI® (Strengths Deployment Inventory®) je alat koji omogućuje izgradnju boljih odnosa s drugima i efektivnije upravljanje konfliktima, sa svrhom ostvarenja boljih timskih rezultata. Kroz ovoj predmet polaznici će razviti kompetencije timskog rada, izgradnje kvalitetnih odnosa i upravljanja konfliktima. Nastava će se održavati kroz interaktivnu radionicu u kojoj će polaznici prolaziti razne vježbe, a ispit će uključivati esej u kojem će polaznici na osobnom primjeru napisati što su spoznali kroz alat koji su prošli i što su naučili o tome kako suradjivati s drugima. Drugi dio ispita je rad u manjim timovima, u kojem će trebati prezentirati analizu svog tima i medjusobnih odnosa.

Literatura

Posvećeni život u Zakoniku kanonskog prava

Nositelj predmeta: Endre Nagy
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT3
Predavanja: 8 sati

Predmet okvirno donosi pravne aspekte, s obzirom na uvjete u kojima se odvija pastoralna aktivnost Crkve i posvećenih osoba. U užem smislu, predstavljaju se teološko-pravni elementi posvećenog života, prikazujući posvećenje života koje nastaje, u ustanovama posvećenog života, prihvaćanjem evanđeoskih savjeta preko javnih zavjeta ili preko drugih svetih veza. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni.

Literatura

Crkveno učiteljstvo o posvećenom životu

Nositelj predmeta: Marija Pehar
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Predmet donosi pregled izričaja crkvenog učiteljstva o posvećenom životu, polazeći prvenstveno od Drugog vatikanskog koncila i njegovog temeljnog dokumenta Lumen gentium, pa do postkoncilskih dokumenata kao što su Bratski život u zajednici i Vita consecrata, a dotaknut će se i nekih suvremenih poticaja. Dobiva se kompetencija temeljnog poznavanja crkvenih dokumenata i smjernica učiteljstva o posvećenom životu.

Literatura
 1. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.

Duhovno vodstvo posvećenih osoba

Nositelj predmeta: Ivan Platovnjak
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP2
Predavanja: 8 sati

Kartak pregled povijesti duhovnog vodstva te njegovih svetopisamskih, teoloških i antropoloških temelja; upoznavanje s ciljevima i temeljnim sastavnicama duhovnog vodstva (posvećenih) osoba i skupina; usporedba duhovnog vodstva s drugim vrstama osobne pomoći; iskustveno suočenje šo znači pratiti i biti praćen. Studenti će upozanti ciljeve, sadržaje, načela, sredstva načine duhovnog vodstva osoba i grupa s praktičnim isksutvom. Nastava se dovija: predavanja, semianri, vježbe. Ispit: seminarski rad te pismeni ili usmeni ispit.

Literatura
 1. Vigano-Aubry-Schepens, Duhovno vodstvo, Zagreb, 1983
 2. Thomas Merton, Duhovno vodstvo i meditacija, Zagreb, 2012.
 3. I. Platovnjak, La direzione spirituale oggi, Rim, 2001.
© Sva prava pridržana - TPŽ