Teologija posvećenog života

Nositelj predmeta: Jakov Mamić
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Kolegij se bavi teološkim proučavanjem biblijskih, crkvenopravnih i crkvenodoktrinarnih temelja i dokumenata o identitetu i poslanju ustanova i osoba koje pripadaju Posvećenom životu u Katoličkoj Crkvi, i time im želi pomoći razumjeti sebe i svoje poslanje u duhu crkve, snagom karizme i potreba vremena. Osobiti naglasak stavljamo na bitne čimbenike Posvećenog života: pozvanost, posvećenost, karizmatičnost i poslanost. Naglašeno je istraživanje teološke poruke „evanđeoskih savjeta“ i njihovih teoloških, kristoloških, pneumatskih i marijanskih sastavnica.

Kompetencija: Stječe se adekvatna spoznaja i svijest o identitetu ove Bogomdane i Bogudane stvarnosti u Crkvi sa specifičnošću evangelizacijskog poslanja, snagom karizmatičnosti u ovom vremenu. Oblici provođenja: Predavanja, osobni rad i radionica.

Literatura
  1. Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, (VI. Poglavlje: Redovnici), KS 2008
  2. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.
  3. Časopis: Posvećeni Život, KVRPP; J. Mamić, „Redovi”, (Skupni rad: J. Mamić, V. Mandarić, Z. Š. Bunić) u: P. Aračić (uredio), „Jeremija, što vidiš?“  (Jr 24,3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Đakovo 2001., str. 247-275 (rad u okviru međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta „Aufbruch“
  4. J. Mamić, Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice “Vita Consecrata” Ivana Pavla II.Bogoslovska Smotra, 1(2003)137-154.
  5. V. Mandarić, Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, Bogoslovska Smotra 4 (2003) 795-811.
© Sva prava pridržana - TPŽ