Dinamika grupe

Nositelj predmeta: I. Zgrabljić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP6
Predavanja: 6 sati

Okvirno predmet „Dinamika grupe i psihologija sukoba u grupi“ prikazat će polaznicima važnost suradnje i timskog rada, te kako kvalitetno i efikasno suradjivati u grupi. U užem smislu kroz predmet će biti obuhvaćene značajke timskog rada te važnost prihvaćanja različitosti svakog pojedinca u timu. Kako bi polaznici programa to i doživjeli, imat će priliku kroz radionicu proći  i instrument SDI®. SDI® (Strengths Deployment Inventory®) je alat koji omogućuje izgradnju boljih odnosa s drugima i efektivnije upravljanje konfliktima, sa svrhom ostvarenja boljih timskih rezultata. Kroz ovoj predmet polaznici će razviti kompetencije timskog rada, izgradnje kvalitetnih odnosa i upravljanja konfliktima. Nastava će se održavati kroz interaktivnu radionicu u kojoj će polaznici prolaziti razne vježbe, a ispit će uključivati esej u kojem će polaznici na osobnom primjeru napisati što su spoznali kroz alat koji su prošli i što su naučili o tome kako suradjivati s drugima. Drugi dio ispita je rad u manjim timovima, u kojem će trebati prezentirati analizu svog tima i medjusobnih odnosa.

Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ