Marija – “Ikona” posvećenog života u Crkvi i u svijetu

Nositelj predmeta: N. Gašpar
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT4
Predavanja: 6 sati
Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ