Modeli početne i permanentne formacije

Nositelj predmeta: I. Marijanović
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽPP1
Predavanja: 10 sati
Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ