Crkveno učiteljstvo o posvećenom životu

Nositelj predmeta: Marija Pehar
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Predmet donosi pregled izričaja crkvenog učiteljstva o posvećenom životu, polazeći prvenstveno od Drugog vatikanskog koncila i njegovog temeljnog dokumenta Lumen gentium, pa do postkoncilskih dokumenata kao što su Bratski život u zajednici i Vita consecrata, a dotaknut će se i nekih suvremenih poticaja. Dobiva se kompetencija temeljnog poznavanja crkvenih dokumenata i smjernica učiteljstva o posvećenom životu.

Literatura
  1. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.
© Sva prava pridržana - TPŽ