Ivan Platovnjak

Titula: doc. dr.
Predmete koje predaje: Duhovno vodstvo posvećenih osoba
Kontakt: [email protected]

Zaposlen na teološkom fakultetu Univerze u Ljubljani, kao docent teologije duhovnosti. Adresa Poljanska c. 4, 1000 Ljubljana.

CV Nastavnika

Rodil sem se 27. maja 1963 v Celju. Leta 1989 sem bil posvečen v Mariboru in l. 1990 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. V času kaplanovanja na različnih župnijah sem v letih 1992-1994 nadaljeval študij na Inštitutu za krščansko duhovnost Katoliške bogoslovne fakultete na Univerzi v Zagrebu. Magisterij iz teologije sem dosegel Teološki fakulteti Univerze l. 1996. Študij duhovne teologije sem nadaljeval v letih 1997-2000 na Inštitutu za duhovnost Papeške Univerze Gregoriana v Rimu, kjer sem leta 2001 obranil doktorsko disertacijo z naslovom Razvoj koncilskega nauka o duhovnem vodstvu v zadnjih treh posinodalnih apostolskih spodbudah (1962-1996). Po vrniti iz Rima sem bil nekaj let spiritual v malem seminišču v Mariboru in začel predavati na Teološki fakulteti. Leta 2005 sem vstopil v Družbo Jezusovo. Po noviciatu sem postal odgovoren za Ignacijev dom duhovnosti. Sem koorinator študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in duhovni asistent laiških teologov.

Izabrani radovi:
  1. La direzione spirituale oggi. Rim, 2001.
  2. Izbira in formacija spirituala v luči 2. vatikanskega koncila in pokoncilskih dokumentov. Bogosl. vestn., 2006, letn. 66, št. 2, str. 293-310.
  3. Duhovno vodstvo v začetni vzgoji posvečenih oseb: s pozornostjo na svobodo vesti in izbire duhovnega voditelja. Bogosl. vestn., 2007, let. 67, št. 4, str. 535-547.
  4. Duhovno vodstvo pri začetni duhovniški vzgoji. Bogosl. vestn., 2002, let. 62, št. 4, str. 573-595.
  5. Duhovno vodstvo i psihologija: suprotstavljenost ili integracija?. Obnov. život, 2008, vol. 63, br. 1, str. 47-60.
  6. Spiritual fatherhood, direction and accompaniment: mutually exclusive or supplementary terms?. Bogosl. vestn., 2008, let. 68, št. 1, str. 27-43.
  7. Osobine duhovnih pratilaca Bogu posvećenih žena : analiza istraživanja o duhovnoj pratnji posvećenih žena u Sloveniji. Obnov. život, 2010, vol. 65, br. 2, str. 189-204.
© Sva prava pridržana - TPŽ