Predmeti

Zajednička rekreacija u posvećenom životu

Meditativno-kontemplativna dimenzija posvećenog života

Dimenzija apostolata u posvećenom životu

Marija – “Ikona” posvećenog života u Crkvi i u svijetu

Nositelj predmeta: N. Gašpar
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT4
Predavanja: 6 sati
Literatura

Osjećaji u duhovnom životu

Nositelj predmeta: Boris Vidović
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽH2
Predavanja: 6 sati

Predmet Osjećaji u duhovnom životu upoznat će studente sa zakonitostima emocionalnog doživljavanja kao jednoj od temeljnih komponenti ljudskog života, te na koji načinin osjećaji utječu na čovjekovo doživljavanje, ponašanje, odnose s drugima i odnos sa samim sobom. U svjetlu kršćanskog poziva na svetost, posebno će se obratiti pozornost na ulogu osjećaja u duhovnom životu, te na koji način osjećaji utječu na doživljavanje odnosa s Bogom. Time će se studenti osposobiti za razumijevanje vlastitih osjećaja, kako bi ih mogli slobodno živjeti u duhu svoga poziva. Nastava će se izvoditi putem predavanja a ispit će biti usmeni, na temelju pročitane literature.

Literatura
 1. Ketih Oatley, Jennifer M. Jenkins, Razumijevanje emocija, Jastrebarsko, 2007
 2. Benedict J. Groeschel, Izlazak iz tame, Split, 2005
 3. Marshall B. Rosenberg, Nenasilna komunikacija, Osijek, 2006
 4. Zoran Milivojević, Emocije, Zagreb, 2010.

Ljudska zrelost u posvećenom životu

Nositelj predmeta: Mijo Nikić
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽH1
Predavanja: 8 sati

Kolegij će pokriti temeljne predispozicije ljudskog razvoja ka zrelosti s psihološkog stajališta, polazeći od nekih koncepata kao što su samopoimanje, samopoštovanje, motivacija, kognitivni i emocionalni razvoj te razvoj sposobnosti i talenata, itd. Nakon  toga, slijedi elaboracija ciljeva ljudske zrelosti za posvećene osobe, u analizi suvremene kulture i redovničkih zajednica. Razmatrati će se poteškoće ljudske zrelosti u suvremenim redovničkim zajednicama, te četiri tipa psiholoških poteškoća, zbog kojih mladi redovnici i redovnice napuštaju svoje zajednice. Ovaj kolegij će ukazati na prednosti i poteškoće posvećenog života u postizanju zrelosti. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni, uz obvezno pročitanu sljedeću literaturu.

Literatura
 1. Jurišić, P. (1995). Kršćanski odgoj i ljudska zrelost, Crkva u svijetu, 3, 285-295.
 2. Fuček, I.(1991). Ljudska, kršćanska i svećenička zrelost, Obnovljeni život, 46, 60-69.
 3. Budak T. Evolucija emotivne zrelosti: www.tomislavbudak.com/hr/temeljni/evolucija-emotivne-z; Arbuckle, G. (2000). Strategies for growth in religious life. Alba- House – New York.
 4. Bartruff, B. (2000). Become the person, you are meant to be. Pauline Publsihers, India
 5. Cozzens D. (2000). The changing face of the Pristhood, Liturgical Press, Collgville, Minnesota.
 6. Unione Superiori Generali –USG (2006). Promoting perseverance in the Consecrated life. LITOS, Roma

Teologija posvećenog života

Nositelj predmeta: Jakov Mamić
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Kolegij se bavi teološkim proučavanjem biblijskih, crkvenopravnih i crkvenodoktrinarnih temelja i dokumenata o identitetu i poslanju ustanova i osoba koje pripadaju Posvećenom životu u Katoličkoj Crkvi, i time im želi pomoći razumjeti sebe i svoje poslanje u duhu crkve, snagom karizme i potreba vremena. Osobiti naglasak stavljamo na bitne čimbenike Posvećenog života: pozvanost, posvećenost, karizmatičnost i poslanost. Naglašeno je istraživanje teološke poruke „evanđeoskih savjeta“ i njihovih teoloških, kristoloških, pneumatskih i marijanskih sastavnica.

Kompetencija: Stječe se adekvatna spoznaja i svijest o identitetu ove Bogomdane i Bogudane stvarnosti u Crkvi sa specifičnošću evangelizacijskog poslanja, snagom karizmatičnosti u ovom vremenu. Oblici provođenja: Predavanja, osobni rad i radionica.

Literatura
 1. Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, (VI. Poglavlje: Redovnici), KS 2008
 2. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.
 3. Časopis: Posvećeni Život, KVRPP; J. Mamić, „Redovi”, (Skupni rad: J. Mamić, V. Mandarić, Z. Š. Bunić) u: P. Aračić (uredio), „Jeremija, što vidiš?“  (Jr 24,3). Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Đakovo 2001., str. 247-275 (rad u okviru međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta „Aufbruch“
 4. J. Mamić, Mjesto i zadaća redovnika u našoj Crkvi na temelju pobudnice “Vita Consecrata” Ivana Pavla II.Bogoslovska Smotra, 1(2003)137-154.
 5. V. Mandarić, Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, Bogoslovska Smotra 4 (2003) 795-811.

Filozofija i duhovne vježbe

Nositelj predmeta: Ante Vučković
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽH3
Predavanja: 8 sati

Namjera ovog predmeta je osvijetliti nastanak duhovnih vježbi u okviru filozofije u njezinim počecima u Grčkoj te pokazati kako je kasniji razvoj, preko rimskog razdoblja, srednjeg vijeka i moderne, doveo do današnjih oblika. Ukazivanjem na temeljne ljudske potrebe za oblikovanjem života i razvojem sposobnosti, njihov razvoj i promjene, namjeravamo pokazati kako odvajanje filozofije od praktičnog oblikovanja života i njezino oblikovanje kao znanosti, tako i odvajanje duhovnih vježbi iz okvira filozofije. Duhovne vježbe preuzele su jedan izvorno filozofski zadatak, a filozofija je velikim dijelom napustila pitanja praktičnog oblikovanja života. Ponovno promišljanje odnosa filozofije i duhovnih vježbi filozofiji može posvijestiti vlastite korijene, a duhovnim vježbama podariti svjetlo promišljanja o procesima koji nastaju unutar intenzivnog procesa oblikovanja života i značajnih odnosa, čemu teže duhovne vježbe.

Ispit se sastoji od pisanog rada koji je izravno vezan uz problematiku predmeta. Kompetencijama koje se stječu moguće je razumijevati svrhu i narav duhovnih vježbi, njihove povijesne prekretnice, te povezanost s filozofskim oblikovanjem života i raznolikošću motiva i izvora, iz kojih se rađa volja za vježbanjem duha.

Literatura (navedena literatura pomaže dubljem razumijevanju tematike, a literatura za ispite će biti dogovorni izbor studenta i profesora):

Literatura
 1. Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, Paris 2002.
 2. Lou Marinoff, Platon, a ne prozak!, Mozaik, Zagreb 2012.
 3. Eckart Ruschmann, Philosophische Beratung, Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1999.
 4. Ignacije Lojolski, Duhovne vježbe, Zagreb 1998.
 5. Willi Lambert, Tražiti i nalaziti Boga u svemu, Zagreb 2001.
 6. Marko Aurelije, Samomu sebi, CID, Zagreb 1996.
 7. Seneka, Dijalozi, Nova akropola, Zagreb 2007.
 8. Michel Foucault, Vladanje sobom i drugima, Antibarbarus, Zagreb 2010.

Modeli početne i permanentne formacije

Nositelj predmeta: I. Marijanović
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽPP1
Predavanja: 10 sati
Literatura

Dinamika grupe

Nositelj predmeta: I. Zgrabljić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP6
Predavanja: 6 sati

Okvirno predmet „Dinamika grupe i psihologija sukoba u grupi“ prikazat će polaznicima važnost suradnje i timskog rada, te kako kvalitetno i efikasno suradjivati u grupi. U užem smislu kroz predmet će biti obuhvaćene značajke timskog rada te važnost prihvaćanja različitosti svakog pojedinca u timu. Kako bi polaznici programa to i doživjeli, imat će priliku kroz radionicu proći  i instrument SDI®. SDI® (Strengths Deployment Inventory®) je alat koji omogućuje izgradnju boljih odnosa s drugima i efektivnije upravljanje konfliktima, sa svrhom ostvarenja boljih timskih rezultata. Kroz ovoj predmet polaznici će razviti kompetencije timskog rada, izgradnje kvalitetnih odnosa i upravljanja konfliktima. Nastava će se održavati kroz interaktivnu radionicu u kojoj će polaznici prolaziti razne vježbe, a ispit će uključivati esej u kojem će polaznici na osobnom primjeru napisati što su spoznali kroz alat koji su prošli i što su naučili o tome kako suradjivati s drugima. Drugi dio ispita je rad u manjim timovima, u kojem će trebati prezentirati analizu svog tima i medjusobnih odnosa.

Literatura

Posvećeni život u Zakoniku kanonskog prava

Nositelj predmeta: Endre Nagy
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽT3
Predavanja: 8 sati

Predmet okvirno donosi pravne aspekte, s obzirom na uvjete u kojima se odvija pastoralna aktivnost Crkve i posvećenih osoba. U užem smislu, predstavljaju se teološko-pravni elementi posvećenog života, prikazujući posvećenje života koje nastaje, u ustanovama posvećenog života, prihvaćanjem evanđeoskih savjeta preko javnih zavjeta ili preko drugih svetih veza. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni.

Literatura

Crkveno učiteljstvo o posvećenom životu

Nositelj predmeta: Marija Pehar
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽT2
Predavanja: 10 sati

Predmet donosi pregled izričaja crkvenog učiteljstva o posvećenom životu, polazeći prvenstveno od Drugog vatikanskog koncila i njegovog temeljnog dokumenta Lumen gentium, pa do postkoncilskih dokumenata kao što su Bratski život u zajednici i Vita consecrata, a dotaknut će se i nekih suvremenih poticaja. Dobiva se kompetencija temeljnog poznavanja crkvenih dokumenata i smjernica učiteljstva o posvećenom životu.

Literatura
 1. Viktor Nuić (prir.), Crkveni dokumenti o posvećenom životu, Od II. vatikanskog sabora do apostolske pobudnice Ivana Pavla II. „Vita consecrata“, Zagreb, 1997.

Aktualni izazovi za redovništvo

Nositelj predmeta: Vinko Mamić
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽPP5
Predavanja: 6 sati
Literatura

Liturgija i posvećeni život

Nositelj predmeta: Domagoj Volarević
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP3
Predavanja: 8 sati

 

Literatura
[/restrict]

Poziv na svetost u Svetom pismu

Nositelj predmeta: Vinko Mamić
ECTS bodova: 3,5
Kôd: PŽB1
Predavanja: 10 sati
Literatura

Redovništvo u postmoderni

Nositelj predmeta: Ivan Koprek
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽP3
Predavanja: 8 sati

Očito je da je u širem smislu “postmoderna” novi stil razmišljanja, koji se najočitije pokazuje kroz krizu duhovnosti, posebno prepoznatljivu u relativiziranom shvaćanju istine i morala. “Postmoderna” zagovara prolaznost, nepostojanost i naročito poželjnost… Razonoda je iznad dužnosti, a sloboda iznad solidarnosti… Kolegij nudi odgovore na izazove postmoderne za redovništvo, te tumači: kako bi trebalo shvaćati redovničke zavjete? Predviđen je kao predavanja (powerpoint-prezentacije) uz aktivnu raspavu. Ispit: pismeni i/ili usmeni.

Literatura

Evanđeoski savjeti u Svetom pismu

Nositelj predmeta: Domagoj Runje
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽB2
Predavanja: 8 sati

Predmet okvirno obrađuje svetopisamske tekstove, a napose tekstove evanđeljâ koji se odnose na evanđeoske savjete.  U užem smislu, predstavljaju se dometi egzegetskih istraživanja u Mt 19,12; Mt 19,21 i Mt 20,26 u njihovu kontekstu i u odnosu s paralelnim mjestima u ostalim evanđeljima. Također se tumače starozavjetni i ostali novozavjetni tekstovi koji predstavljaju podlogu i kasnije tumačenje ovih savjeta. Dobiva se kompetencija  stručnog znanja iz biblijske teologije evanđeoskih savjeta. Nastava se provodi putem predavanja i upoznavanja s literaturom, a ispit je usmeni

Literatura
 1. Joachim Gnilka, Teologija Novoga zavjeta, Zagreb, 1999.
 2. Marijan Vugdelija, Čovjek i njegovo dostojanstvo u svjetlu Biblije i kršćanske teologije, Split, 2000.
 3. Mato Zovkić, Isus u Evanđelju po Luki, Sarajevo, 2002.

Posvećeni život u istočnim crkvama

Nositelj predmeta: Jure Zečević
ECTS bodova: 2
Kôd: PŽP4
Predavanja: 6 sati
Literatura

Duhovno vodstvo posvećenih osoba

Nositelj predmeta: Ivan Platovnjak
ECTS bodova: 3
Kôd: PŽPP2
Predavanja: 8 sati

Kartak pregled povijesti duhovnog vodstva te njegovih svetopisamskih, teoloških i antropoloških temelja; upoznavanje s ciljevima i temeljnim sastavnicama duhovnog vodstva (posvećenih) osoba i skupina; usporedba duhovnog vodstva s drugim vrstama osobne pomoći; iskustveno suočenje šo znači pratiti i biti praćen. Studenti će upozanti ciljeve, sadržaje, načela, sredstva načine duhovnog vodstva osoba i grupa s praktičnim isksutvom. Nastava se dovija: predavanja, semianri, vježbe. Ispit: seminarski rad te pismeni ili usmeni ispit.

Literatura
 1. Vigano-Aubry-Schepens, Duhovno vodstvo, Zagreb, 1983
 2. Thomas Merton, Duhovno vodstvo i meditacija, Zagreb, 2012.
 3. I. Platovnjak, La direzione spirituale oggi, Rim, 2001.

Duhovnost psalama

Nositelj predmeta: Dario Tokić
ECTS bodova: 3
Kôd:
Predavanja: 8 sati
Literatura
© Sva prava pridržana - TPŽ